Iznenadna vest

Za 10 godina dupliran BDP zahvaljujuci primeni koncepta razvoja klastera u Kataloniji!
Ministar privrede Antoni Subira (do 2003.) pokrenuo razvoj i rast privrede u Kataloniji blagovremeno shvativsi klasterski koncept kao nacin razmisljanja i delovanja za odrzivi ekonomski razvoj i rast zemlje.
Podrzao uspostavljanje Global Tci Network pre 20 godina znajuci da lokalno delovanje zahteva globalno razmisljanje, zastupao internacionalizaciju MSP i ukljucivanje MSP u lance vrednosti za njihovo osnazivanje i time doprineo stvaranju svetskih brendova poput Mango, Disigual...
Večna Vam Slava gospodine Subira.

ara.cat

Izvoznici sa juga Srbije za saradnju sa Danskom

U okviru Programa TRKA ZA PREDUZETNICKI JUG SRBIJE u okviru koga se planira poseta DK Ambasade Klasterskij zajednici Juzne Srbije, Kuća klastera je posetila izvoznike iz Leskovca: Paprika plus, Fungo jug, Budućnost promet, Jugprom i Keramika. Visoka strukovna poslovna skola i Epus su preporucili kompanije za susret sa Ambasadom Danske 26.1.sa ciljem razvoja medjunarodne saradnje sa Danskom i podsticanja zaposljavanja mladih.
Misija Kuce klastera nastavlja se posetom izvoznika iz Nisa i Nisavskog okruga.

Sastanak sa kompanijom Paprika plus, čija tradicija proizvodnje začinske paprike datira iz 1923. Brat i sestra koji vode ovu sjajnu kompaniju bili su studenti Visoke strukovne poslovne skole i unosenjem inovativnih pristupa u poslovanju podigli porodicnu firmu od tradicionalne u modernu postujuci recepture i tajne Leskovackih zacina nezamenljivih u mesnim proizvodima, pripremi hrane...uskoro na trzistu Leskovacki balzamiko fantasticnog ukusa na kome ce nam pozavideti i najbolji Italijanski proizvodjaci balzamika


Sastanak sa kompanijom Fungo jug, porodicnim biznisom vodjenim bivsim studentima Visoke strukovne poslovne skole i korisnicima Danskih Programa Ledib i Fruits & Berries


Poseta kompaniji Buducnost Promet. Hvala Vam gospodine Iliću na gostoprimstvu i idejama da se užarska proizvodnja poveze sa Klasterima urbanog planiranja i Kreativnim industrijama radi uredjenja prostora i izrade suvenira i drugih ukrasnih predmeta.


Sastanak sa sjajnim rukovodstvom firme Jugprom, drugim izvoznikom zamrznutog voca i povrca u Srbiji, bivsim studentima Visoke poslovne skole u Leskovcu.


Izvoznici sa juga Srbije za saradnju sa Danskom

IZRADA PROJEKTA I POSLOVNIH PLANOVA ZA IPARD PROGRAM U KUĆI KLASTERA

U skladu sa zahtevima IPARD Programa o podsticajnim sredstvima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kao i malih i srednjih preduzeća na teritoriji Republike Srbije, Kuća Klastera objavljuje sledeće obaveštenje:

Sve svoje korisnike i zainteresovane strane koje žele da pristupe podsticajnim sredstvima, obaveštavamo da naš tim stručnjaka koji se sastoji od profesora sa poljoprivrednog fakulteta, konsultanata sa međunarodno priznatim sertifikatima o izradi projekata, kao i konsultantima sa dugogodišnjim iskustvom u agroekonomiji, vrši izradu poslovnih, biznis i investicionih planova u skladu sa Pravilnikom o IPARD podsticajima za fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinastava. U izradu planova se podrazumeva sledeče:

1. Izrada projekta i poslovnog plana za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije(u skladu sa članom 12. Pravilnika).

2. Izrada projekta i poslovnog plana za nabavku opreme i građevinskih objekata u sektoru voća, povrća, mleka, mesa, za proizvodnju obnovljivih izvora energije i ostalih useva (u skladu sa članom 12. Pravilnika).

Kuća Klastera će na profesionalan način izaditi poslovni plan ali i ispratiti ceo proces propisan Konkursom i Pravilnikom- od sačinjavanja aplikacije preko monitoringa do zaključivanja celokupne dokumentacije u skladu za zahtevima Konkursa.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave.

 Prvi-Javni-Poziv-IPARD-M1.docx

UŠTEDITE 50 EUR PO UČESNIKU KONFERENCIJE KAO ČLAN BBS ClusNet!

Balkanskiklasteriikompanije,

 

Iskoristiteposlovnupriliku u Sofijiod 20-22.marta iučestvujtenaprestižnojEvropskojkonferencijikojaćeokupitipolitičare, institucije, akademskuiposlovnuzajednicuEvropeisveta.

Da delujetelokalnoimisliteglobalnopobrinula se VašaKućaklasteradobijanjemspecijalnihpogodnostizačlaniceBalkanskoCrnomorskemrežeklastraKućeklastera BBS ClusNet.

 

Članstvom u BBS ClusNetostvarujetepogodnostregistracijezaučešćenakonferenciji u iznosu od 495 EUR poučesniku, a članstvom u TCI Mrežii BBS ClusNet u iznosu od 395 EUR poučesniku.


Ova ponudavaži do 19.januara.

Prevozismeštajsu u režijiučesnikakonferencije.

Redovnecenesunasajtukonferencijevećeza 50 EUR poučesniku www.tci-europe2018.com.


Članarina u BBS ClusNet je dobrovoljna.

Zaostvarivanjeovogpopusta,kaoispecijalnihpopustazagrupešto pre trebakontaktiratiorganizatorakonfrencijeTeodora Jilkova, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Vidimo se u Sofiji - graduklasteranaBalkanu 2018!

TCI EVROPSKA KONFERENCIJAU SOFIJI, BUGARSKA OD 20. DO 22.MARTA 2018

sledeće mesto okupljanja Balkansko Crnomorske porodice klastera Kuće klastera

Važnidatumi

Prijavljivanjeradova:      1. decembar 2017. - 12. januar 2018.
Izborprezentera:             31. januar 2018.

TCI EvropskaKonferencija pod naslovom “Pretvoriizazove u mogućnosti” u Sofijićepodržatiklasterski-zasnovanazalaganjadonosiocaodluka, menadžeraklasterskihprogram  iklasterskihinicijativa.

BugarskopredsedavanjeSavetom EU u 2018.godini bićemogućnostvišezauspostavljanješirihdiskusijanakonferenciji uSofiji u pravcudaljegrazvojaEvropskeklasterskepolitike, primeneglobalnogznanja u skladusalokalnimprotrebama, ostvarivanjavećihimpaktaodrazvojaklastera.

KonferencijuorgnizujeOpštinaSofija u saradnjisaAsocijacijombiznisklastera ABC Bugarske I Konsaltingklasterom VERITAS u imeTCI Network, vodećeglobalnemrežeorganizacija I ljudiaktivnih u oblastiklastera I podrškekonkurentnosti. BalkanskaKućaklasterasaBBS ClusNet, Balkan Cluster i CZ-RS SME Trade Bridge poslovnimmrežama, je organizacijapodrškekonferenciji.

 

Organizatorikonferencijeočekujuvišeod 400 učesnikaizviše od 50 zemalja, uglavnomizvladinihirazvojnihagencija, klastermenadžeraifasilitatora, predstavnikaakademskezajednicem, kompanijaaktivnih u strateškimsektorima, konsultanataieksperataizmultilateralnihorganizacija.

 

Možete se registrovatikaoučesnikkonferencijeipronaćivišeinformacija o agenda konferencije, kaoi ootvorenompozivuzapodnošenjepredlogasakrajnjimrokom do 12.januara nawww.tci-europe2018.comikontaktiratizavišeinformacija email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Vidimo se klasterskaporodicoiprijateljiKućeklastera u Sofiji – graduklastera u Evropi 2018!