OKRUGLI STO „LESKOVAC – ATRAKTIVNA TURISTIČKA DESTINACIJA“

U organizaciji Visoke strukovne poslovne škole iz Leskovca, a uz podršku i učešće Gradonačelnika Grada Leskovca i članica Ekonomskog Saveza Grada Leskovca, Direktora PKS-RPK Leskovac, Dekana Subotičkog Tehnološkog Fakulteta, Turističke Visoke Poslovne škole u Ohridu, Direktor Klastera Aktivator za preduzetničko zapošljavanje mladih u Leskovcu, Direktora Kuće klastera iz Niša i profesora i studenata, održan je okrugli sto o mogućnostima Grada Leskovca da postane atraktivna turistička destinacija u regionu.

Povod organizovanja okruglog stola je izdavanje publikacije o Kulturnom nasleđu i turističkoj i gstronomskoj ponudi na području Grada Leskovca, koju je izradio tim stručnjaka VSPŠ uz podršku EU/TEMPUS programa.

Najvažnije preporuke diskusije bile su u oblasti jačanja dijaloga i saradnje javnog, obrzovnog i privatnog sektora kako bi se efikasnije razvijali i implementirali projekti koji bi pored izgradnje kapaciteta aktera projekta bili usmereni i na unapređenje postojeće infrastrukture. Pristup projektima finansiranim iz EU fondova bi bio efikasniji uz plansku budžetksu podršku za realizaciju odobrenih projekata u iznosu ko-finansirajućeg iznosa projekta od strane Grada Leskovca.

Predložena je promocija Grada Niša na osnovu usvojenog promotivnog plana na nivou Grada Leskovca kroz podršku najvažnijim manifestacijama na području Grada Leskovca, učešća predstavnika iz Leskovca na skupovima u inostranstvu u cilju direktne promocije turističke ponude Grada, na međunarodnim sajmovima, konferencijama, izožbama u cilju privlaćenja stranih turista; osmišljavanje programa boravka turista na relaciji Niš-Leskovac između letova low-cost avio kompanija uz uključivanje usluga zubara, kozmetičara frizera, lekara, itd. Takodje, za privlačenje turista sa globalnog tržišta, osmišljavanje zajedničkog nastupa npr. Niš – Leskovac – Ohrid – Sofija u formi Balkanske ture za turiste koji dolaze iz udaljenih destinacija.

Jedan od efikasnih modela socio ekonomskog razvoja Grada Leskovca u oblasti turizma i gastronomije je model razvoja turističkog klastera. U partnerstvu sa partnerskim institucijama u zemljama EU, partneri iz Leskovca uz podršku Grada Leskovca mogli bi pristupiti twinning programom raspoloživim EU fondovima. Programi Kulturnog nasleđa i razvoja turističkih proizvoda Grada Leskovca bili bi strateški programi koji bi obuhvatiti unapređenje infrastrukture i izgradnju kapaciteta za razvoj turističkih proizvoda, promociju i prodaju.

Kroz profilisanje Grada Leskovca kao atraktivne turističke destinacije, privrednici u lancu vrednosti dobaljača u oblasti turizma i gastronomije bi ostvarili profitabilnije poslovanje, mladi samozapošljavanje kroz otvaranje sopstvenih preduzeća, uslužne delatnosti poput logistke, transporta, internet provajdera, medicine, kozmetike itd porast klijenata i prihoda.

BALKAN-MEKSIKO Transnacionala trgovinska saradnja MSP i klastera

Od 15. Do 17. Maja 2017.godine u Puero Valjarti u Meksiku realizovana je 13. Godišnja konferencija Međunarodne asocijacije MSP “INSME” na temu: “Poboljšanje produktivnosti MSP i njihova uloga u globalnom lancu vrednosti”.

Balkansko Crnomorska Mreža klastera Kuće klastera se zahvaljuje INSMA Asocijaciji I Meksičkom Institutu Preduzetništva - INADEM za pruženu mogućnost da coordinator mreže bude prisutan na konferenciji koja je okupila više od 700 učesnika iz 68 zemalja..

Tekst u nastavku je dostupan na engleskom jeziku.

Bolje šanse ELEKTRIČARA za zaposlenje nakon školovanja

ETŠ „Nikola Tesla“ je jedan od pokretača Klasterske inicijative energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije juga Srbije pod koordinacijom Kuće Klastera iz Niša.


Na okruglom stolu učenika, nastavnika i privrednika sa područja južne Srbije održanom u ETŠ „Nikola Tesla“ u Nišu 25.maja 2017. godine predstavljen je trogodišnji obrazovni profil  „ELEKTRIČAR“, razvijen u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.

 

Učesnici diskusije složili su se da nastava po modelu sa elementima dualnog obrazovanja doprinosi boljim šansama za zaposlenje učenika nakon školovanja. Mogućnost obavljanja praktične nastave u domaćim ili stranim kompanijama, na savremenim uređajima, uz podršku mentora i instruktora obučenih za rad sa mladima doprineće sticanju znanja i veština prema potrebama privrede i većem samopouzdanju i inicijativi mladih u procesu preduzetničkog zapošljavanja ili pokretanja sopstvenog biznisa.


Sa predstavnicima kompanija JOHNSON ELECTRIC, LMB SOFT, NS-RADIJATORI, ELEKTROMEHANIKA, NIŠ STAN, TEMING ELECTROTEHNOLOGY, STEFANOVIĆ TRAF I ELEKTROPRIVREDA SRBIJE diskutovano je o praktičnoj nastavi učenika koja bi trebalo da se odvija dva puta nedeljno tokom školske godine, kao i da u jednoj kompaniji učenici neprekidno borave jedno polugodište, a da nakon toga promene kompaniju. Uslovi koje učenik mora ispuniti su da pohađa obrazovni profil „Električar“ ETŠ „Nikola Tesla“ u Nišu i  da je završio prvu godinu srednje škole sa pozitivnim uspehom. Učenik će nakon obilaska i prezentacije kompanije izraziti želju u vezi mesta obavljanja praktične nastave. Uvažavajući želje učenika, uspeh i vladanje s’ jedne strane i potrebe kompanija s’ druge strane, koordinator škole će vršiti selekciju i odabir učenika programa dualnog obrazovanja za obavljanje praktične nastave. Svaka kompanija vrši intervjuisanje onih učenika koji su se za nju opredelili kao prvi izbor. Nakon završenih intervjua kompanije donose odluku o odabiru učenika koji će praksu obavljati u njenoj kompaniji. Lista  želja  učenika  upoređuje se  sa  Listom  odabira  učenika  od  strane kompanije i kompanija koju je odabrao najveći broj učenika u Listi želja učenika ima prioritet u odabiru učenika u kompaniju.

 

Na početku okruglog stola direktor škole gospodin Nebojša Sokolović je upoznao prisutne sa  činjenicom da je izašao nacrt Zakona o dualnom sistemu obrazovanja, a s obzirom da je zakon izašao u trenutku pripreme okruglog stola istakao je da je potrebno raditi na doradi i usaglašavanju ugovora sa zakonom.  Direktor je istakao da značaj uvođenja dnevnika praktične nastave koji čini portfolio učenika i  obuhvata pored podataka o učenicima i podatke o kompanijama i mentorima, evidenciju o prisutnosti učenika na praksi, vrednovanje i ocenjivanje rada, zapisnik o ispitu provere znanja  i veština učenika i evidenciju obilaska  učenika na praktičnoj nastavi.


Diplomom električara moguće je biti serviser aparata u domaćinstvu, pogonski električar i elektroinstalater. Dobro došli u svet obrazovanja primenjenog u praksi!

 ELEKTRI AR flajer.pdf

IZGRADNJA KAPACITETA KLASTERA AKTIVATOR U LESKOVCU, JUŽNA SRBIJA

U okviru projekta „BUDI DRUGAČIJI 2“ pod programom „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” , Trening centar Kuće klastera sprovodi program obuke za menadžment i članice klastera preduzetničkog zapošljavanja mladih AKTIVATOR u Leskovcu.

U period od 18.maja do 30.juna 2017.godine biće realizovan trening i metoring program “krojen po meri” koji obuhvata 14 tematskih oblasti/treninga u oblasti:

  • Lokalni ekonomski razvoj, strateški menadžment i upravljanje projektnim ciklusom
  • Poslovna psihologija, kultura, etika i komunikacija
  • Marketing, promocija i brendiranje

i četiri mentoringa u oblasti:

  • Stručne škole u finkciji efikasnijeg preduzetničkog zapošljavanja mladih. Sistem dualnog obrazovanja.
  • Instrumenti efikasne stručne prakse radi preduzetničkog zapošljavanja mladih
  • Analiza tehnika mentoringa i evaluacije primenjenih  u projektima klastera AKTIVATOR
  • Primenom nauke u praksi do efikasnijeg zaposljavanja studenata

Predavači i mentori trening programa su Dr Danka Milojković, direktor Kuće klastera i ekspert za razvoj klastera i strateški i projektni menadžment,  Maja Mitić Nikolić, dipl.ekonomista, menadžer za finansije, MS i ruralni razvoj Kuće klastera i Katarina Stanković, dipl. psih. Spec. PR, direktor komunikacija ProMedia Nis, članice Kuće klastera.

ODRŽANO TAKMIČENJE „START UP IDEJA“

U Inovacionom centru Mašinskog fakulteta, u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ i „Kućom Klastera“ iz Niša, održano je takmičenje „Start up ideja“, u okviru koga su mlade preduzetnice pokazale svoje inovativne ideje. Takmičenje je organizovano u okviru projekta „Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“, finansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.

Takmičarski timovi „Majstoriša”, „Musketarice”, „Naš vrtić”, „Zdravstveni turista” i „Mali Jastrebac – velika priča”, predstavili su svoje radove pred stručnim žirijem u sastavu: prof. dr Zvonko Brnjas, Beogradska bankarska akademija, Tamara Ilić, Nemačka organizacija za međunarodnu saradanju, GIZ i dr Sanja Popović Pantić, UPŽ Srbije i Institut „Mihajlo Pupin“ .

U jakoj konkurenciji pobedio je tim „Musketarice“ sa projektom „Kuponocikl“, koji je nagrađen knjigom „Lean start-up“, i daljom besplatnom edukacijom.

Za pobednice, ali i ostale takmičarke koje svojim inovativnim radovima nimalo nisu zaostale za svojim koleginicama iz pobedničkog tima članice UPŽ Srbije pripremile su nagrade u vidu proizvoda svojih kompanija: priručnik „Uzmite život u svoje ruke“, koleginice Indire Popadić, kao i besplatnim učešćem na radionici pod istim nazivom, vaučerom ambulante „Mobilna sestra“, koleginice Žakline Nedeljković, knjigama izdavačke kuće „Enco book“, koleginice Maje Enis, proizvodima modne kuće „Elipsa“, koleginice Božane Pantović, vaučere za Skype konsultacije na temu „Put od Start Up ideje do poslovanja“, koleginice Eleonore Detki, godišnje pretplate na magazin EkoList, koleginice Jadranke Marčok, a album „U mojoj sobi“, Aleksandre Kovač, članice UPŽ Srbije, dobile su sve učesnice takmičenja.

– Cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta u preduzetništvu i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Pokazalo se da je interesovanje i potreba za ovakvim programima edukacije izuzetno velika, a kao što smo sada imali priliku da vidimo, polaznice su mnogo toga naučile i sposobne su da sada to primene i u praksi. Imajući sve ovo u vidu potrudićemo se da uskoro ponovo organizujemo ovakve i slične besplatne edukacije za preduzetnice – izjavila je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i članica stručnog žirija koji je ocenjivao takmičarke.

U okviru događaja održan je i Bazar ideja na kome su izloženi proizvodi učesnica takmičenja.

Izvor: http://poslovnezene.org.rs/2017/05/odrzano-takmicenje-start-ideja/