IXX BIZNIS KLASTER KLUB

Mesto: The Regent Club, PC Gorča, Obrenovićeva 10, Niš

Vreme: petak, 31.avgust 2012.godine, od 11.00 – 13.00 č.

Tema : Klaster Zelene gradnje

Opširnije...

Zajedno smo jači

U periodu od 16. do 18. avgusta 2012 godine na Staroj Planini je održana trodnevna radionica za članove Građevinskog start Up klastera koji su stanari Biznis Inkubator centra. Tema radionice je bila „Izrada akcionog plana za 2013 godinu“ a organizovana je sa ciljem da se odrede smernice njihovog zajedničkog rada u 2013 godini.

Opširnije...

EkoTera – program za ekonomsko osnaživanje žena

Uz podrsku LEDIB pirograma, a na predlog kancelarije Inicijative za razvoj i saradnju IDC u Nisu, od marta do septembra realizuje se program EkoTera, koji se odvija u dve etape - strucna obuka korisnica za rad na industrijskim sivacim masinama i obezbedjivanje uslova za nastavak aktivnosti nakon zavrsene obuke.

Opširnije...

Internacionalni kongres „Bezbedna i opravdana gradnja drvetom u senzibilnim područjima“

U četvrtak, 20. septembar 2012., u predvorju kongresne dvorane Tami Residence Hotela, ProHolz Austria, Inženjerska komora Srbije i Klaster drvoprerađivača, uz podršku Univerzitet u Beogradu ⁄ Šumarski fakultet, Univerzitet u Nišu ⁄ Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš, i Univerzitet u Novom Sadu ⁄ Fakultet tehničkih nauka (Departman za građevinarstvo) Vas pozivaju na internacionalni kongres „Bezbedna i opravdana gradnja drvetom u senzibilnim područjima“.

Opširnije...

Uspešno završen projekat „Jačanje kapaciteta ljudskih resursa Uprave za šume“ u Crnoj Gori

Trening centar Kuće klastera u saradnji sa kancelarijom FODEMO projekta u Podgorici uspešno je realizovao dvomesečni projekat  „Jačanje kapaciteta ljudskih resursa Uprave za šume“ , dela IPA projekta „Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva“ .

Opširnije...