Uspešno završen prvi modul Start-up treninga za preduzetnice


Udruženje poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa Institutom „Mihajlo Pupin“ iz Beograda, Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta iz Beogradu i „Kućom Klastera“ iz Niša, uspešno je realizovalo prvi modul Start-up treninga za preduzetnice koji je finansiran od Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju-GIZ. Kompletan trening je deo projekta „Podizanje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP za uključivanje u lance dobavljača“, finansiranog od strane Razvojne agencije Srbije.

 

Edukaciji u Beogradu su prisustvovale početnice u biznisu, preduzetnice koje su svoje firme osnovale u protekle tri godine ili su na samom početku poslovanja. Obuke su podeljene u dva modula, u trajanju od po 3 dana. Koncept treninga je baziran na principu interaktivnog učešća kao alata za učenje odraslih: učesnice stiču preduzetničke veštine procesirajući rezultate sopstvenih akcija tokom trening vežbe.

 

Cilj projekta je unapređenje inovacionih i poslovnih kapaciteta MSPP i podizanje nivoa njihove konkurentnosti, kako bi se na adekvatan način uključili u lance dobavljača i time obezbedili bolji pristup tržištu i plasman roba i usluga kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Poseban fokus je na jačanju potencijalnih dobavljača među mladim preduzetnicama.

 

Osim treninga, projektom je predviđen i mentoring. Grupe od po 5 učesnica koje budu učestvovale u obukama, dobiće mogućnost da narednih meseci imaju svoju mentorku (iskusnu preduzetnicu) koja će im biti od pomoći u realizaciji poslovnih ciljeva. Celokupan projekat je i takmičarskog karaktera pa će biti omogućeno i takmičenje timova koji će predstaviti svoje inovacione biznis ideje. U cilju unapređenja kapaciteta za internacionalizaciju firmi projekat omogućava i besplatan konsalting i koučing.