6 uspešnih godina klastera na Balkanu

Održan je sastanak Upravnog odbora Saveza Ledib Kuće Klastera i zaključeno da Balkanski klasteri i kompanije mogu slaviti 6 uspešnih godina rada Kuće klastera, najveće platforme klastera na Balkanu i Crnom Moru.
Nj.E.Ambasador i Ekonomski konzul Danske Ambasade u Beogradu posetice izvoznike Kuće klastera na području južne Srbije   DK-RS KLASTERSKI ZASNOVAN TRGOVINSKI MSP MOST.