• IMG_5190.jpg
  • IMG_5171.jpg
  • IMG_5475.jpg
  • IMG_4997.jpg
  • IMG_5473.jpg

IZRADA PROJEKTA I POSLOVNIH PLANOVA ZA IPARD PROGRAM U KUĆI KLASTERA

U skladu sa zahtevima IPARD Programa o podsticajnim sredstvima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kao i malih i srednjih preduzeća na teritoriji Republike Srbije, Kuća Klastera objavljuje sledeće obaveštenje:

Sve svoje korisnike i zainteresovane strane koje žele da pristupe podsticajnim sredstvima, obaveštavamo da naš tim stručnjaka koji se sastoji od profesora sa poljoprivrednog fakulteta, konsultanata sa međunarodno priznatim sertifikatima o izradi projekata, kao i konsultantima sa dugogodišnjim iskustvom u agroekonomiji, vrši izradu poslovnih, biznis i investicionih planova u skladu sa Pravilnikom o IPARD podsticajima za fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinastava. U izradu planova se podrazumeva sledeče:

1. Izrada projekta i poslovnog plana za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije(u skladu sa članom 12. Pravilnika).

2. Izrada projekta i poslovnog plana za nabavku opreme i građevinskih objekata u sektoru voća, povrća, mleka, mesa, za proizvodnju obnovljivih izvora energije i ostalih useva (u skladu sa članom 12. Pravilnika).

Kuća Klastera će na profesionalan način izaditi poslovni plan ali i ispratiti ceo proces propisan Konkursom i Pravilnikom- od sačinjavanja aplikacije preko monitoringa do zaključivanja celokupne dokumentacije u skladu za zahtevima Konkursa.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave.

 Prvi-Javni-Poziv-IPARD-M1.docx