ZAKLJUČCI PRVOG SASTANKA POSLOVNIH ŽENA KUĆE KLASTERA U NIŠAVSKOM UPRAVNOM OKRUGU

Dana 3.9.2018.godine u Nišavskom upravnom okrugu održan je prvi sastanak poslovnih žena Kuće klastera. Sastanku su prisustvovale predstavnice 9 udruženja i klastera iz oblasti medicine, građevine, starih i umetničkih zanata i organske poljoprivredne proizvodnje, udruženje samohranih majki sa više od 700 članica i preko 1000 dece, iz zadruga Svrljižanka koja okuplja više od 250 zadrugara, dve institucije: Sekretarijata za kulturu i informisanje Grada Niša, učeničkog preduzetništva Gim. Bora Stanković i Sigurne kuće i 10 preduzetnica – mikro i malih preduzeća. Lokalni I regionalni mediji su pratili događaj.

U dvočasovnoj diskusiji o temi ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – MOGUĆNOSTI I POTREBE kojom je moderirala dr Danka Milojković, direktorka Kuće klastera, izvedeni su sledeći najvažniji zaključci:

Mogućnosti ženskog preduzetništva

-          Snagu ženskog preduzetničkog duha treba iskoristiti za održivi razvoj zemlje

-          Praksa i statistike ukazuju da su biznisi vođeni ženama stabilniji, dugoročniji, porodični I društveno odgovorni

-          Znanje i veštine žena, umetničke I zanatske sklonosti čine njihovo stvaranje inovativnim I kreativnim, a time visestruko atraktivnim za globalno tržište

POTREBE ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

-          Lakši pristup finansiranju preduzetničkih biznisa – grantovim I kreditima Fonda za razvoj RS za postojeće, potencijalne preduzetnice I početnice u poslovanju kroz uspostavljanje nove kreditne linije sa grantom za žene u biznisu. Činjenica da žene nisu vlasnice nekretnina, omogućiti kupovinu proizvodno poslovnih objekata kroz hipoteku po osnovu založnog parva. Omogućiti kreditnu stopu od 1.5% bez obzira na instrumente obezbeđenja hipoteke I sl.

-          Lakši pristup finansiranju rada udruženja I klastera – umesto projektnog finansiranja, omogućiti udruženjima I klasterima finansiranje iz budžeta na osnovu akcionog plana I očekivanih rezultata. U ovom slučaju bi udruženja mogla da obaljaju svoju delatnost koja bi koristila razvoju lokalne samouprave I Grada Niša. Npr. Udrženje samohranih majki Niš sa članstvom od 700 žena se finansira projektno I kada nema sredstava iz projekata Udruženje ne može pružati podršku ženama koje čine visoko ugroženu kategoriju stanovništva, ali u isto vreme mora plaćati sve troškove korišćenja prostora u kome se nalazi Udruženje! Ista priča je sa svim ostalim udruženjima I klasterima koji svojim aktivnostima ohrabruju članice I doprinose socio-ekonomsko stabilnosti u zemlji.

-          Ko-finansiranje odobrenih projekata udruženja I klastera od lokalne samouprave iliGrada Niša, a većih projekata iz EU fondova sa nacionalnog nivoa. Udruženja I klasteri kao neprofitabilne I nevladine organizacije neposeduju sopstvena sredstva da mogu da upravljaju projektima veće vrednosti I učestvuju sopstvenim sredstvima kako zahtevaju aktuelni pozivi za projekte finansirane iz EU ili RAS gde udruženje ili klister treba da obezbedi 50% sredstava za ko-finansiranje projekta!

-          Omogućiti preduzetničko osposobljavanje učenika srednjih škola, žena, mladih I pripadnika ugroženih kategorija stanovništva kontinuirano u toku godine u Trening centru Kuće klastera kroz finansiranje trening I mentoring usluga preduzetničkog razvoja.

-          Omogućiti učešće preduzetnica na sastancima sa Ministrima resornih Ministarstava shodno njihovim konkretnim biznisima (poljoprivreda, zdravstvo, privreda…)

-          Omogućiti učešće poslovnih žena na sastanku Saveta sa gradonačelnikom I predsednicima opština na području Nišavskog okuga radi uspostavljanja privatno-javnog dijaloga.

-          Omogućiti prostor za proizvodnju, prodaju, izlaganje/showroom-a  poslovnim ženama – preduzetnicama, udruženjima I klasterima radi uspostavljanja Centra za očuvanje starih zanata juga Srbije, Ženskog uslužnog biznis inkubatora I Ženskog proizvodnog biznis inkubatora. Poslovne žene uglavnom nemaju prostor za rad, npr. Kiki-Kore Niš upošljava više od 20 radnica u iznajmljenom prostoru i zbog nedostatka prostora ne može širiti proizvodnju I upošljavati nove radnike. Od Fonda za razvoj ne može dobiti kredit za kupovinu objekta jer nije vlasnik nekretnina da bi obezbedila hipoteku, zbog lizinga na opremi sa kojom obavlja proizvodnju smatraju firmu prezaduženom iako redovno izmiruje sva potraživanja I dalje investira.

Predložen je drugi sastanak u prostorijama Sigurne kuće u Nišu u narednom period kao korak ka približavanju poslovnih žena ženama koje su žrtve porodičnog nasilja sa ciljem povezivanja I podrške u zapošljavanju I samozapošljavanju.

Po preporuci Nišavskog upravnog okruga u ponedeljak 10.9.2018.godine biće održan sastanak u Fondu za razvoj RS sa direktorkom gđom Slađanom Backović radi diskusije o uvođenju posebne kreditne linije sa grantom za podršku ženskom preduzetništvu, postojećim I potencijalnim preduzetnicama i početnicama u poslovanju, radi pojednostavljenja procedure konkurisanja što će se odraziti na smanjenje troškova pripreme konkursne dokumentacije i skraćenja vremena za donošenje odluke o odobravanju kredita. 20 žena koje su učestvovale na ovom sastanku imaće prioritet učešća na sastanku u Fondu.

Galerija fotografija dostupna na linku.

Hvala medijima na podrsci:

http://niskevesti.rs/zenama-na-jugu-srbije-u-biznisu-mnogo-teze-nego-muskarcima/

https://naslovi.net/2018-09-03/niske-vesti/zenama-na-jugu-srbije-u-biznisu-mnogo-teze-nego-muskarcima/22187747